transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The place and value of middle music

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Svensk tidskrift för musikforskning, ( 74:1 ) s. 7-60
ISSN:
0081-9816
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1992
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
72114
Posten skapad:
2008-06-25 13:56
Posten ändrad:
2008-06-25 13:57

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007