transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Standardization and definitions in lower urinary tract dysfunction in children. International Children's Continence Society.

Författare och institution:
J P Nørgaard (-); J D van Gool (-); Kelm Hjälmås (Institutionen för de kirurgiska disciplinerna, Avdelningen för urologi); J C Djurhuus (-); Anna-Lena Hellström (Institutionen för omvårdnad & Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Avdelningen för pediatrik)
Publicerad i:
British journal of urology, 81 Suppl 3 s. 1-16
ISSN:
0007-1331
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Cell- och molekylärbiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Barn
Nyckelord:
Child, Electromyography, Enuresis, classification, diagnosis, etiology, physiopathology, therapy, Humans, Pressure, Reference Standards, Terminology as Topic, Treatment Outcome, Urinary Bladder Diseases, physiopathology, Urinary Incontinence, classification, diagnosis, etiology, physiopathology, therapy, Urination, physiology, Urodynamics, Weights and Measures
Postens nummer:
72112
Posten skapad:
2008-06-25 13:53
Posten ändrad:
2011-01-20 09:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007