transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Det teoriutvecklande projektet

Författare och institution:
Sven-Åke Lindgren (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Uppdrag: Forskning - Konsten att genomföra kvalitativa studier. Red. Katarina Sjöberg & David Wästerfors, s. 114-135
ISBN:
978-91-47-08728-0
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Nyckelord:
Metod, kvalitativa metoder, teoriutveckling
Postens nummer:
72072
Posten skapad:
2008-06-24 18:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007