transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Några olika frågor om folkhälsa

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Socialmedicinsk tidskrift, 85 ( 2 ) s. 150-157
ISSN:
0037-833x
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
72026
Posten skapad:
2008-06-23 18:03
Posten ändrad:
2008-12-09 13:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007