transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Inequity, inequality, and the distributive goals of public health

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
International Journal of Public Health, 53 s. 5-6
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi ->
Folkhälsomedicinska forskningsområden
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
Postens nummer:
72024
Posten skapad:
2008-06-23 18:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007