transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arbetsförmåga: begrepp och etik

Författare och institution:
Bengt Brülde (Filosofiska institutionen)
Publicerad i:
Vahlne Westerhäll, L. (red.) Arbets(o)förmåga. Ur ett mångdisciplinärt perspektiv, s. 165-194
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santerus förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Praktisk filosofi
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Postens nummer:
72022
Posten skapad:
2008-06-23 17:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007