transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Jojk och samiska populärmusik

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Folk och musik, s. 39-55
ISSN:
1237-475X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1995
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Ytterligare information:
ISBN: 952-9669-07-0
Postens nummer:
72021
Posten skapad:
2008-06-23 17:57
Posten ändrad:
2008-06-25 13:46

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007