transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Evert Taube - sånger och musikalisk värld

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
ISBN:
978-91-7331-163-2
Antal sidor:
427
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Carlsson
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
71985
Posten skapad:
2008-06-23 15:43
Posten ändrad:
2011-09-21 10:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007