transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att skapa en röd tråd i en gråzon

Utvärdering av samverkansprojektet Äldrecentrum i Härlanda/Örgryte

Författare och institution:
Rebecka Arman (Företagsekonomiska institutionen, Studier av organisation och samhälle)
Antal sidor:
117
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
FoU i Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Se www.grkom.se/fouivast under Publicerat, övriga skrifter.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Hälso- och sjukvårdsorganisation, hälsopolitik och hälsoekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Äldre och åldrande
Nyckelord:
Samverkan, integrerad vård, one-stop call service
Postens nummer:
71969
Posten skapad:
2008-06-23 14:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007