transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Religious conversion and cosmological consistency: On Matsigenka Christianity

Författare och institution:
Dan Rosengren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
SALSA Fifth Sesquiannual Meeting, Oxford, England, 17-20 juni, 2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Matsigenka, världsbild, mission, dop
Postens nummer:
71958
Posten skapad:
2008-06-23 12:45
Posten ändrad:
2009-01-14 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007