transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Matsigenka Corporeality, a Nonbiological Reality

Författare och institution:
Dan Rosengren (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Tipití. Journal of the Society for the Anthropology of Lowland South America, 4 ( 1-2 ) s. 81-102
ISSN:
1545-4703
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi ->
Etnografi
Nyckelord:
Matsigenka, Amazonian perspectivism, identity, soul, corporeality
Postens nummer:
71957
Posten skapad:
2008-06-23 12:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007