transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

iDentity - Identitetsskapande i Macvärlden.

Författare och institution:
Magnus Bergquist (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (GU) & Etnologiska institutionen)
Publicerad i:
Vardagslivets fronter, s. 125-143
ISBN:
91-85838-70-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Arkipelag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
71940
Posten skapad:
2008-06-21 01:15
Posten ändrad:
2008-06-21 08:32

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007