transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Are some lives more valuable? An ethical preferences approach

Författare och institution:
Olof Johansson-Stenman (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi); Peter Martinsson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Journal of Health Economics, 27 ( 3 ) s. 739-752
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
71921
Posten skapad:
2008-06-19 16:03
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007