transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Some musicological key questions - seen from the perspective of critical ethnomusicology, that connect to research with cultural studies

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Advancing cultural studies (Johan Fornäs); Skriftserien - Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms universitet 1100-9896, s. 66-68
ISBN:
91-88354-14-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Stockholms universitet
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1999
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
71889
Posten skapad:
2008-06-18 19:55
Posten ändrad:
2008-06-23 18:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007