transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Till Märta!

fyra funderingar för fortsatt folkmusikforskning

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Genklang (red. Gunnar Ternhag), s. 15-18
ISBN:
91-85374-30-X
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
1996
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Folkmusik i Sverige
Postens nummer:
71888
Posten skapad:
2008-06-18 19:48
Posten ändrad:
2008-06-23 18:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007