transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Effects and mechanisms of myofeedback training in females with work-related neck-shoulder complaints.

Författare och institution:
G Voerman (-); Leif Sandsjö (-); M Vollenbroek-Hutten (-); Pernilla Larsman (Psykologiska institutionen); Roland Kadefors (Institutionen för arbetsvetenskap); H Hermens (-)
Publicerad i:
From research to practice – XVI Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology, Turin, Italy, June 28 – July 1, 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
saknas
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi
Postens nummer:
71847
Posten skapad:
2008-06-18 10:35
Posten ändrad:
2009-06-26 13:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007