transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Prov, bedömning och examination med Lisebergsanknytning

Testing, assessment and examination of mathematics in an amusement park context

Författare och institution:
Lisbeth Lindberg (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Ann-Marie Pendrill (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Konferensdokumentation matematikbiennalen 2006, http://www.mah.se/matematikbiennalen, ( 609 )
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2006
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Inom lärarutbildningen i matematik vid Göteborgs universitet har studenterna under 2004 och 2005 som en del av examinationen fått arbeta med konstruktion av provuppgifter i anslutning till Liseberg. Studenterna har själva fått uppleva att konstruktion av provuppgifter och bedömningsmallar ofta kräver en fördjupad matematik. Vi analyserar tillsammans på några olika exempel på uppgifter och kunskapskvaliteter. En väl upplagd examination bidrar till lärande. Provuppgifter kan stimulera fantasin, visa matematik i nya sammanhang, utveckla elevers förmåga att använda matematik för att beskriva olika situationer och ge utrymme för kreativitet. Inom lärarutbildningen i matematik vid Göteborgs universitet har studenterna under 2004 och 2005 som en del av examinationen fått arbeta med konstruktion av provuppgifter i anslutning till Liseberg. Till sin hjälp har studenterna, förutom WWW-material kring Liseberg, haft tillgång till uppgifter och bedömningsmallar som använts i nationella prov. Studenterna har själva upplevt att konstruktion av provuppgifter och bedömningsmallar ofta kräver en fördjupad matematisk förståelse och att själva uppgiftsformuleringen ibland kan kräva användning av mer avancerad matematik. Analysen av deras uppgiftsförslag tydliggör många olika slag av kvalitéer i studenternas kunskap och förmågor
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik ->
Annan matematik
Nyckelord:
assessment, mathematics, teacher education, amusement park
Ytterligare information:
Arbetet presenterar resultatet av ett utvecklingsprojekt som stötts av rådet för högre utbildning.
Postens nummer:
71760
Posten skapad:
2008-06-14 15:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007