transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Är anonyma tentor objektiva och rättvisa?

Are anonymous exams objective and fair?

Författare och institution:
Mats Daniels (-); Ann-Marie Pendrill (Institutionen för fysik (GU))
Publicerad i:
Universitetsläraren, 2008 ( 7 ) s. 16-17
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
På många lärosäten införs nu anonyma tentamina. Frågan har drivits av studentkårerna, och verkar i de flesta fall ha införts av universitetens och högskolornas ledning utan diskussion och förankring i lärarkåren. På hemsidorna hittar man oftast bara en beskrivning om hur det praktiskt skall gå till. I några fall hänvisas till en likabehandlingsplan eller motivering i stil med att "De fördelar man tycker sig se är ökad objektivitet och rättssäkerhet i examinationen.". Vi saknar djupare analys av omfattningen av de problem systemet förväntas lösa i relation till de kostnader och nackdelar det skapar. Inte någonstans har vi sett en diskussion om huruvida de föreslagna åtgärderna är den bästa resursanvändningen för att mildra problemen. Vi vill med detta inlägg lyfta in fler frågor i diskussionen kring anonyma tentamina.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
examination bedömning mångfald
Ytterligare information:
Detta är en debattartikel skriven i en situation där många lärosäten har beslutat att införa anonym rättning av skriftliga tentamina över hela lärosätet.
Postens nummer:
71713
Posten skapad:
2008-06-12 22:16

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007