transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Recension av: Gunnar Ternhag: Jojksamlaren Karl Tirén. Umeå 2000 (Skrifter utgivna av Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Umeå. Serie F, Musikliv nr. 1), 134 s. ill., ISBN 91-86372-34-3

Författare och institution:
Olle Edström (Institutionen för kultur, estetik och medier)
Publicerad i:
Svensk tidskrift för musikforskning, 83 s. 139-140
ISSN:
0081-9816
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Postens nummer:
71675
Posten skapad:
2008-06-12 16:18
Posten ändrad:
2008-06-25 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007