transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transdisciplinary research for promoting social change towards sustainable development

[Forthcoming]

Författare och institution:
Merritt Polk (Institutionen för globala studier, humanekologi); Per Knutsson (Institutionen för globala studier, humanekologi)
Publicerad i:
Environmental Education Research,
ISSN:
1350-4622
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Teknik och social förändring
Nyckelord:
sustainable development, education, transdisciplinary research
Ytterligare information:
Special edition of Sustainability in Higher Education Research. Search the journals website for update (Taylor & Francis: Environmental Education Research)
Postens nummer:
71603
Posten skapad:
2008-06-11 13:07
Posten ändrad:
2011-01-20 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007