transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Svensk fallstudie: Intervjustudie (del 3)

[i "Det svenska bidraget till rapporten inidireta intressenter i fiskesektorn]

Författare och institution:
Ylva Engwall (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi); Madeleine Prutzer (Institutionen för omvärldsstudier av människans villkor, avdelningen för humanekologi)
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Föreningen Västerhavet
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Geovetenskap och miljövetenskap ->
Oceanografi, hydrologi, vattenresurser ->
Vatten i natur och samhälle
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Fisk- och akvakulturforskning ->
Vattenbruk
LANTBRUKSVETENSKAPER ->
Lantbruksvetenskap, skogsbruk och fiske ->
Fisk- och akvakulturforskning ->
Fiske
Postens nummer:
71595
Posten skapad:
2008-06-11 11:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007