transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ledarskap och samhälle. En jämförande fallstudie i tre skolor. Av: Ulrika Tillberg.

Författare och institution:
Johan Berlin (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Pedagogisk Forskning i Sverige, 2004 ( 2 ) s. 150-153
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2004
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogiskt arbete
Postens nummer:
71484
Posten skapad:
2008-06-08 10:00

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007