transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Organisationsteori för offentlig sektor. Av: Tom Christensen, Per Laegreid, Paul G Roness och Kjell Arne Rövik

Författare och institution:
Johan Berlin (Förvaltningshögskolan); Eric Carlström (Förvaltningshögskolan)
Publicerad i:
Statsvetenskaplig tidskrift, 2007 ( 1 ) s. 82-85
ISSN:
0039-0747
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
71474
Posten skapad:
2008-06-08 00:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007