transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Maktskiften i kommuner

Författare och institution:
Anna Bendz (Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS) & Statsvetenskapliga institutionen); Folke Johansson (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Makten över kommunerna: Forskning om självstyrelse, hierarkier och nätverk, s. 69-86
ISBN:
978-91-7164-321-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sveriges kommuner och landsting
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Postens nummer:
71434
Posten skapad:
2008-06-05 15:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007