transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Att frambringa det uthärdliga

Författare och institution:
Mats Andrén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Centrum för Europaforskning (CERGU))
Publicerad i:
Forskning om Europafrågor vid Göteborgs universitet 2000, 12 s. 43-62
ISSN:
1104-5507
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2001
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
71431
Posten skapad:
2008-06-05 15:18
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007