transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Den aristokratiske ämbetsmannen

Författare och institution:
Mats Andrén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria)
Publicerad i:
Ideologi och institution: Om forskning och högre utbildning 1889-2000, s. 120-147
ISBN:
91-7798-165-0
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Carlssons Bokförlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
1988
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
71426
Posten skapad:
2008-06-05 14:53
Posten ändrad:
2010-01-20 11:24

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007