transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politics of chaos: Essays on Kuba myth, development and death

Författare och institution:
Claes Josefsson (Socialantropologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
SANS : socialantropologiska skrifter / Socialantropologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1104-4217; nr 2
Antal sidor:
73
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Socialantropologiska institutionen, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
folktro, Zaire, Kuba-folket
Postens nummer:
71351
Posten skapad:
2008-06-02 11:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007