transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Munhålans sjukdomar

Författare och institution:
Mats Jontell (Institutionen för odontologi); Lats Nurbo (-)
Publicerad i:
Läkemedelsboken,
Publikationstyp:
Kapitel
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Oto-rino-laryngologi
Nyckelord:
Oral medicin
Postens nummer:
71346
Posten skapad:
2008-06-02 11:00
Posten ändrad:
2010-01-26 12:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007