transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Europa och den kommunala självstyrelsen

Författare och institution:
Mats Andrén (Institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori, idéhistoria & Centrum för forskning om offentlig sektor (CEFOS))
Publicerad i:
Makten över kommunerna: Forskning om självstyre, hierarkier och nätverk, s. 55-67
ISBN:
978-91-7164-321-6
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Sveriges Kommuner och Landsting
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
71300
Posten skapad:
2008-05-30 11:44
Posten ändrad:
2010-02-22 13:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007