transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reported STIs in Swedish Internet-using men and women

Författare och institution:
Michael W. Ross (-); Kristian Daneback (Institutionen för socialt arbete); Sven-Axel Månsson (-); Torsten Berglund (-); Ronny Tikkanen (Institutionen för socialt arbete)
Publicerad i:
Journal of the European Academy of Dermatology & Venereology, 22 s. 696-703
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
71238
Posten skapad:
2008-05-28 07:54

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007