transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Helande berättelse – omvandlad värld: Fragment ur samisk miljö under 1800-talet

Författare och institution:
Carola Skott (Socialantropologiska institutionen)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
SANS : socialantropologiska skrifter / Socialantropologiska institutionen, Göteborgs universitet, ISSN 1104-4217; nr 1
Antal sidor:
90
Publikationstyp:
Licentiatavhandling
Förlag:
Socialantropologiska institutionen, GU
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1994
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
folkmeidicin, samer
Postens nummer:
71195
Posten skapad:
2008-05-26 11:49
Posten ändrad:
2008-06-02 11:37

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007