transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An Ovahimba political landscape: Patterns of authority in northwestern Namibia

Författare och institution:
Christofer Wärnlöf (Socialantropologiska institutionen)
Antal sidor:
187
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1998
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
Namibia, internationell politik
Postens nummer:
71190
Posten skapad:
2008-05-26 11:22

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007