transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Formation of classical canon in Japanese Literary History

nihonbungaku ni okeru koten no keisei - Haikai o chuushin toshite

Författare och institution:
Noriko Thunman (Institutionen för orientaliska och afrikanska språk)
Publicerad i:
Alsace Edo-seminar organized by CEEJA and Japan Foundation in December 14-15, 2007 in Alsace, where seven scholars from Europe and Japan were invited. A small document of presentations and comments on each presentation was published by CEEA and JF., March 2008 s. 13-16
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
annat
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Konst
Nyckelord:
Japanese literature, Literary history, Haikai, Edo period
Postens nummer:
71123
Posten skapad:
2008-05-21 15:06

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007