transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Youth unemployment - individual and societal consequenses and new research approaches

Författare och institution:
Jan Carle (Sociologiska institutionen)
Publicerad i:
Social Science and Medicine, Vol 25 ( Nr 2 ) s. 5
ISSN:
0277-9536
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
1987
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper ->
Folkhälsovetenskap, global hälsa, socialmedicin och epidemiologi
SAMHÄLLSVETENSKAP
Postens nummer:
71100
Posten skapad:
2008-05-21 12:10

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007