transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Trends and fashions in management studies (I): Fashion in research

Författare och institution:
Barbara Czarniawska (Gothenburg Research Institute (GRI)); Fabrizio Panozzo (-)
Publicerad i:
International Studies of Management & Organization, 38 ( 1, Spring 2008 ) s. 3-12
ISSN:
0200-8825
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Ytterligare information:
Guest Editors for this issue: Barbara Czarniawska, University of Gothenburg, Sweden and Fabrizio Panozzo, University of Venice, Italy.
Postens nummer:
71053
Posten skapad:
2008-05-20 10:42

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007