transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Towards a Dynamic Perspective on Management Accounting Innovations

Författare och institution:
Christian Ax (Företagsekonomiska institutionen, Ekonomistyrning); Trond Björnenak (-)
Publicerad i:
31st Annual Congress EAA, April 23 - 25, Rotterdam, The Netherlands,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Företagsekonomi
Postens nummer:
70987
Posten skapad:
2008-05-16 09:24
Posten ändrad:
2008-08-26 09:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007