transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Circular migratory flows of women: local social memory of changes in women's migration in time and space

Författare och institution:
Susanne Åsman (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
SASON conference, Kathmandu, Nepal, 11-13 December 2006,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2006
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
Nyckelord:
gender, women's migration, Asia
Postens nummer:
70936
Posten skapad:
2008-05-14 12:22
Posten ändrad:
2008-05-14 12:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007