transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Recreational Cost of Coral Bleaching: A stated and revealed preference study of international tourists

Författare och institution:
Jessica Andersson (Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi)
Publicerad i:
Ecological Economics, 62 ( 3-4 ) s. 704-715
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Ekonomi och näringsliv ->
Nationalekonomi
Postens nummer:
70911
Posten skapad:
2008-05-13 15:03

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007