transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Height loss in women caused by vertebral fractures and osteoporosis.

Författare och institution:
Robert Eggertsen (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa); Dan Mellström (Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa)
Publicerad i:
Upsala journal of medical sciences, 112 ( 2 ) s. 213-9
ISSN:
0300-9734
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Background: To investigate women, with height loss of more than three cm, without earlier diagnosed spinal fractures, for osteoporosis and vertebral fractures. Methods: Consecutively enrolment of women aged 50-85 years with a height loss of three cm or more. 80 women with a mean age of 70 years old (51-84) were recruited. Determination was made of bone mineral density (BMD) with DXA technique on hip, lumbar spine and whole body. Lateral spine radiographs were performed on thoracic and lumbar spine.Results: Mean height loss was 5.2 cm. Smaller vertebral fractures were diagnosed in 45% (n=36). All had osteopenia or osteoporosis on BMD measurements, and there were significant differences in T-score for hip and lumbar spine and in BMD, for the hip in subjects with and without vertebral compression. Conclusions:Women with height loss without knowledge of earlier spinal fractures could be suspected for osteoporosis and vertebral fractures.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP
Postens nummer:
70884
Posten skapad:
2008-05-13 09:44
Posten ändrad:
2011-01-20 09:58

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007