transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The impact of PIRLS 2001 in Sweden

Författare och institution:
Monica Rosén (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle); Jan-Eric Gustafsson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
In K. Schwippert (Ed.), Progress in Reading Literacy - the Impact of PIRLS 2001 in 13 countries (Studies in International Comparative and Multicultural Education, Vol 7), s. 227-242
ISBN:
978-3-8309-1759-5
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
IEA & Waxman Publishing Co
Förlagsort:
Münster
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Serie: Studien zur International und Interkulturell Vergleichenden Erziehungswissenschaft, vol 7
Postens nummer:
70779
Posten skapad:
2008-05-08 09:50
Posten ändrad:
2011-01-20 10:01

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007