transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Genomströmningen i gymnasieskolan. En studie av elever som antogs till gymnasieskolan hösten 2003

Författare och institution:
Allan Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
IPD-rapporter / Institutionen för pedagogik och didaktik, ISSN 1404-062X; nr 2008:02
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Göteborg University
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
70765
Posten skapad:
2008-05-07 16:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007