transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lab work in science education, Instruction, inscription, and the practical achievement of understanding

Författare och institution:
Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
978-91-7393-941-6
Antal sidor:
256
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Linköping University, Department of Theme Research
Förlagsort:
Linköping
Publiceringsår:
2008
Språk:
engelska
Datum för examination:
2008-04-04
Opponent:
Professor Tim Koschmann, Southern Illinois University School of Medicine, USA
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Ytterligare information:
Linköping studies in arts and science, 426
Postens nummer:
70756
Posten skapad:
2008-05-07 15:50
Posten ändrad:
2008-09-19 17:52

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007