transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Dagens gymnasieskola - bättre än sitt rykte?

Författare och institution:
Allan Svensson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Individ, kultur och samhälle)
Publicerad i:
Pedagogisk forskning i Sverige, 12 ( 4 ) s. 301-323
ISSN:
1401-6788
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
70754
Posten skapad:
2008-05-07 15:39
Posten ändrad:
2008-05-07 16:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007