transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Möjligheter och dilemman - om folkbildning på distans

Författare och institution:
Eva Andersson (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande i vuxenliv); Ann-Marie Laginder (-); Inger Landström (-)
Publicerad i:
Årsbok om folkbildning: forskning och utveckling, s. 202 - 221
ISBN:
91-974528-5-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Föreningen för folkbildningsforskning
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2007
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
70751
Posten skapad:
2008-05-07 15:13
Posten ändrad:
2008-05-07 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007