transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Ways of listening and the role of examples in handicraft education

Författare och institution:
Anna Ekström (-); Oskar Lindwall (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Lärande och undervisning & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
Publicerad i:
Paper presented at the Fourth Nordic Conference on Cultural and Activity Research, June 15-17, 2007, Oslo, Norway.,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
70746
Posten skapad:
2008-05-07 14:56
Posten ändrad:
2014-09-22 13:39

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007