transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Rökstenens tilltal

Författare och institution:
Mats Malm (Litteraturvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
”Vi ska alla vara välkomna!” Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson, red. Auður Magnúsdóttir, Henrik Janson, Karl G. Johansson, Mats Malm, Lena Rogström. Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 35, Göteborg 2008, s. 243-257
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
Nyckelord:
Runor, media
Postens nummer:
70625
Posten skapad:
2008-05-05 17:18
Posten ändrad:
2008-09-10 22:21

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007