transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Om nationellt bedömningsstöd för grundskolan och gymnasiet – nationellt provmaterial i moderna språk åk 9/steg 2

Författare och institution:
Marcus Warnby (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur); Julieta Lodeiro (Institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för Språk och litteratur)
Publicerad i:
LMS Lingua, ( 1 ) s. 18-20
ISSN:
0023-6330
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Nyckelord:
Bedömning, moderna språk, receptiva färdigheter, Skolverket, Provbank
Postens nummer:
70617
Posten skapad:
2008-05-05 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007