transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

An African area in change. Belingwe 1894-1946

A study of colonialism, missionary activity and African response in Southern Rhodesia

Författare och institution:
Per Zachrisson (Historiska institutionen)
Antal sidor:
388
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Meddelanden från Historiska institutionen i Göteborg, 17
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1978
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Nyckelord:
Zimbabwe, Belingwe, historia, 1900-talet
Postens nummer:
70611
Posten skapad:
2008-05-05 12:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007