transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Anthropology and the politics of development: An explorative and critical view

Författare och institution:
Per Zachrisson (Socialantropologiska institutionen)
Antal sidor:
88
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Department of Social Anthropology, University of Gothenburg
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
1993
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
anthropology, development
Postens nummer:
70607
Posten skapad:
2008-05-05 11:54
Posten ändrad:
2008-12-19 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007