transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Witchcraft and witchcraft cleansing in southern Zimbabwe

Författare och institution:
Per Zachrisson (Institutionen för globala studier, socialantropologi)
Publicerad i:
Anthropos, 102.2007 ( 1 ) s. 33-45
ISSN:
0257-9774
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2007
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi ->
Socialantropologi
Nyckelord:
witchcraft, Zimbabwe
Postens nummer:
70604
Posten skapad:
2008-05-05 11:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007